//ALPY – KLIMAT

ALPY – KLIMAT

KLIMAT ALPEJSKI

Alpy leżą na pograniczu dwóch stref klimatycznych, skłon wschodni i północny pozostaje pod wpływem klimatu umiarkowanego, skłon południowy – podzwrotnikowego. Najwięcej opadów otrzymują Alpy Zachodnie – do 4000 mm rocznie, Alpy Wschodnie ok. 2500-3000 mm, najniższe opady (poniżej 500 mm) notowane są w wewnętrznych dolinach Alp Wschodnich. Warunki klimatyczne (temperatura i opady) w najwyższych pasmach Alp umożliwiają występowanie granicy wieloletniego śniegu. W różnych obszarach Alp występuje ona od 2600 do ponad 3000 m n.p.m. Powyżej niej znajdują się pola firnowe lodowców, a ich jęzory schodzą niżej, nawet do 1200 m n.p.m. Najbardziej zlodowacone pasma tego łańcucha to Alpy Pennińskie, Alpy Berneńskie, masyw Mont Blanc i Wysokie Taury. Największym lodowcem w Alpach jest Aletschgletscher (pow. 117,6 km²).