//ATENY – ZABYTKI I MUZEA
Ateny zabytki i muzea

ATENY – ZABYTKI I MUZEA

ZABYTKI:

Propyleje

Erechtejon

Apteros – Świątynia Nike

Partenon

Muzeum Akropolu

Odeon Herodosa Attyka

Teatr Dionizosa w Atenach

Zespół budynków publicznych starożytnej Agory Greckiej

Zrekonstruowana stoa Attalosa, mieszcząca Muzeum Agory

Tezejon

Kościół Świętych Apostołów (Solaki)

Areopag

Agora rzymska

Wieża Wiatrów

MUZEA:

W Wielkich Atenach funkcjonuje ponad 80 placówek muzealnych. Do najważniejszych należą:

Narodowego Muzeum Archeologicznego, zaliczanego do 10 najważniejszych muzeów świata.

Awangardowego obiektu, oddanego do użytku w 2009 roku, nowego Muzeum Akropolu (zlokalizowanego poza obrębem wzgórza zamkowego)

Muzeum Bizantyńskiego

Muzeum Benakisa (podarowana narodowi, prywatna kolekcja dzieł sztuki starożytnej, bizantyńskiej oraz Wschodu)