//BELGIA – GEOGRAFIA,KLIMAT,PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
BELGIA GEOGRAFIA

BELGIA – GEOGRAFIA,KLIMAT,PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

GEOGRAFIA

Belgia to państwo położone w Zachodniej Europie. Belgia składa się z trzech regionów: Flandrii, Walonii oraz Regionu Stołecznego Brukseli. Stolicą państwa jest Bruksela, w której siedziby mają między innymi Unia Europejska oraz NATO. Rozciągłość kraju z południowego wschodu na północny zachód wynosi 280 km, a z północnego wschodu na południowy zachód 222 km. Największe miasta to Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Charleroi oraz Liège.

Belgia zajmuje powierzchnię 30 528 km2[1], z czego 16 844 km2 to Walonia, 13 522 km2 to Flandria, a 161 km2 to Region Stołeczny Bruksela.

Skrajne Punkty

Lista skrajnych punktów kraju:

 • Punkt najbardziej wysunięty na północ Dreef, Hoogstraten, Antwerpia – 51°30’N

 • Punkt najbardziej wysunięty na południe Torgny, Rouvroy, Luksemburg – 49°30’N

 • Punkt najbardziej wysunięty na zachód De Panne, Flandria Zachodnia – 2°32’E

 • Punkt najbardziej wysunięty na wschód Krewinkel, Büllingen, Liège – 6°24’E

 • Najwyższy punkt: Signal de Botrange (694 m)

 • Najniższy punkt: Morze Północne (0 m)

 

Według danych Belgijskiego Narodowego Instytutu Geograficznego centralny punkt kraju leży w miejscowości Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin (współrzędne 50°38’28″ N 4°40’05″ E)[2].

Belgia dzieli się na następujące prowincje:

 • Luksemburg: 4440 km2

 • Liège: 3862 km2

 • Hainaut: 3786 km2

 • Namur: 3666 km2

 • Prowincja Flandria Zachodnia: 3144 km2

 • Prowincja Flandria Wschodnia: 2982 km2

 • Antwerpia: 2867 km2

 • Limburgia: 2422 km2

 • Prowincja Brabancja Flamandzka: 2106 km2

 • Prowincja Brabancja Walońska: 1091 km2

   

KLIMAT

W Belgii panuje klimat umiarkowany morski. Cechuje się on wysokimi opadami przez cały rok i niskimi amplitudami termicznymi. Średnia temperatura wynosi 3 °C w styczniu i 18 °C w lipcu. Amplitudy roczne nie przekraczają 15 °C. Nieco bardziej kontynentalny klimat posiadają Ardeny, gdzie temperatura zimą często spada poniżej 10 °C. Średnia roczna opadowa w północnej i środkowej Belgii waha się do 700 do 800 mm. Miesięczna suma opadów styczniu wynosi 65 mm oraz 78 mm w lipcu[3]. Większe opady występują w Ardenach, gdzie wartości opadowe wahają się od 1 200 do 1 500 mm rocznie. Zimy są łagodne lata chłodne. Cechą klimaty Belgii jest duża wilgotność powietrza, częste opady deszczu i duży poziom zachmurzenia.

Wody

Belgia leży prawie w całości w zlewisku Morza Północnego, z wyjątkiem gminy Momignies, która leży w dorzeczu rzeki Oise, dopływu Sekwany uchodzącej do Kanał La Manche. Kraj przecinają trzy rzeki: Skalda (350 km z czego 200 km w Belgii), Moza (925 km, 183 km w Belgii) oraz Yser (78 km, 50 km w Belgii). Inne znaczące rzeki to: Rupel, Zenne, Sambra, Lesse, Ourthe, Leie oraz Dijle. Kraj ten posiada niewiele naturalnych jezior i są one z reguły niewielkie Największe jeziora to Genval, Bütgenbach, Eau d’Heure oraz Robertville.

Belgia posiada też dużą liczbę sztucznych dróg wodnych i kanałów. Są to między innymi: kanał Bruksela-Skalda, kanał Bruksela-Charleroil, kanał Centralny oraz kanał Alberta.

Flora i fauna

Naturalna formacja roślinna w postaci lasów liściastych została całkowicie wykarczowana, a jej miejsce zajęły pola uprawne i łąki. Niewielka część naturalnych lasów i puszcz zachowała się w obszarze Ardenów. Lasy Belgii stanowią 21% powierzchni kraju. Trzy czwarte lasów stanowią formacje liściaste gdzie rosną takie gatunki jak dąb, buk, grab i jesion. Na obszarach wyżynnych występują brzozy. Poza lasami występują wrzosowiska i torfowiska.

Fauna w Belgii charakterystyczna jest dla obszarów Europy klimatu umiarkowanego. W nielicznych belgijskich żyją kuny i gronostaje, a z wyjątkiem nich charakterystyczne dla lasów w Europie gatunki takie jak jelenie i sarny, dziki, zające, jeże i wiele innych gatunków. Z ptaków w Belgii występują m.in. liczne śpiewające, bażanty czy sokoły wędrowne. Nad Morzem Północnym występuje kilka gatunków mew. W rzekach występuje dużo ryb takich jak szczupak, karp, pstrąg albo węgorz.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Belgia jest państwem federalnym, a jej podział administracyjny odzwierciedla złożoną strukturę etniczną, językową i kulturową tego kraju.

Belgia podzielona jest na trzy wspólnoty, trzy regiony oraz cztery regiony językowe. Dwa z trzech regionów dzielą się dalej na prowincje, po 5 w każdym. Trzeci region to region stołeczny Brukseli. Ponadto najniższym stopniem podziału są gminy, których jest 589.

Cztery z tych pięciu podziałów mają określone granice geograficzne: regiony, regiony językowe, prowincje i gminy. Natomiast w przypadku wspólnot sprawa jest bardziej skomplikowana. Zostały one bowiem powołane jako instytucje, w których kompetencji leży dbanie o rozwój języka i kultury. Ale zgodnie z prawem nie odnoszą się one do żadnej grupy ludności ani terytorium. Z drugiej strony mają one wyznaczony dokładnie obszar, na którym mogą legalnie działać: wspólnota flamandzka na terenie Flandrii i w Brukseli, francuska – na większości obszaru Walonii i w Brukseli, a niemieckojęzyczna – w niewielkiej części prowincji Liège (Walonia), przy granicy z Niemcami.

Trzy regiony autonomiczne Belgii:

 • Region Stołeczny Brukseli

 • Region Flamandzki

 • Region Waloński

Trzy wspólnoty:

 • francuska (Communauté Française),

 • flamandzka (Vlaamse Gemeenschap),

 • niemieckojęzyczna (Deutschsprachige Gemeinschaft).

Cztery regiony językowe:

 • region francuskojęzyczny (język waloński),

 • region niderlandzkojęzyczny (język flamandzki),

 • dwujęzyczny region Brukseli,

 • region niemieckojęzyczny.

Prowincje Belgii:

 • Region Flamandzki:

  • Antwerpia (nid. Antwerpen, st. Antwerpia)

  • Brabancja Flamandzka (nid. Vlaams Brabant, st. Leuven)

  • Flandria Wschodnia (nid. Oost-Vlaanderen, st. Gandawa)

  • Flandria Zachodnia (nid. West-Vlaanderen, st. Brugia)

  • Limburgia (nid. Limburg, st. Hasselt)

 • Region Waloński:

  • Brabancja Walońska (fr. Brabant-Walloon, st. Wavre)

  • Hainaut (fr. Hainaut, st. Mons)

  • Liège (fr. Liège, niem. Lüttich, st. Liège)

  • Luksemburgia (fr. Luxembourg, st. Arlon)

  • Namur (fr. Namur, st. Namur)