//BUDAPESZT
BUDAPESZT

BUDAPESZT

MIASTO POŁĄCZONE Z 3 MIAST: Budy i Óbudy na prawym brzegu Dunaju oraz Pesztu – na lewym.

Węgrzy zajmowali szczególne miejsce w opiniach Polaków. Sympatia ta opierała się na głębokim przekonaniu Polaków o podobieństwie charakterów narodowych polskiego i węgierskiego, a wyrażającym się w porzekadle „Polak, Węgier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki…”. Przysłowie to mówi o specjalnym związku między dwoma europejskimi narodami i jest ewenementem nie mającym podobieństw w żadnych innych relacjach, tak obecnie jak i wcześniej, względem dwóch narodów.

Budapeszt to jedna z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Stanowi wielki ośrodek kulturalny (biblioteka narodowa, liczne muzea, galerie, teatry, 2 opery) i naukowy (Akademia Nauk, uniwersytet (od 1635), politechnika (od 1782), Akademia Sztuk Pięknych, wiele innych uczelni i instytutów badawczych). Jest też ważnym centrum turystycznym i uzdrowiskowym (kompleksy balneologiczne)…

INFORMACJE PRAKTYCZNE >>>
ZABYTKI I MUZEA >>>
ROZRYWKA >>>
GASTRONOMIA >>>