//DUBROWNIK
DUBROWNIK

DUBROWNIK

Miasto zostało założone przez Ilirów jako osada rybacka na skalistej wyspie. Grecy i Wenecjanie, którzy ją zamieszkiwali nazwali miasto Ragusa. Naprzełomie VII i VIII wieku nad brzegiem kanału naprzeciwko wyspy osiedlali się Słowianie, nazywając swoja osadę Dubrava. Gdy kanał został zasypany, był to już Dubrownik, obie osady się połączyły w XII wieku, tworząc jedno miasto otoczone murami obronnymi.

Miasto pozostało pod wpływami Bizancjum, potem Wenecji i również pod władzą królów węgiersko- chorwackich. W XV wieku miasto zostało republiką, gdzie władzę sprawowała szlachta pod wodzą księcia, Wielkiej Rady i Rady Senatu. Dubrownik został w  tym czasie bardzo zamożnym miastem, zyski miał głównie z handlu i pośredniczenia między Półwyspem Bałkańskim a Apenińskim. Rozwijało się też rzemiosło, produkowano działa, flota Dubrownika liczyła wiele okrętów.

Widok na Dubrownik od strony morza

Dubrownik jest głównym ośrodkiem turystycznym Dalmacji i przemysł turystyczny jest podstawą gospodarczą tego regionu, chociaż niedawna wojna tocząca się na Bałkanach spowodowała kryzys w tej dziedzinie.

W mieście znajduje się ważny port handlowy i pasażerski (np. połączenie promowe z Bari we Włoszech). W pobliżu Dubrownika znajduje się międzynarodowy port lotniczy Dubrownik. Na pobliskiej rzece zbudowano elektrownię wodną.

 

ZABYTKI:

  • stare miasto Dubrownika zostało wpisane na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO (główna ulica Stradun zwany Placa);
  • dawny układ urbanistyczny miasta z murami miejskimi budowanymi od XIII do XVII wieku na potrzeby obrony i ochrony (do 25 m wysokości i do 6 m szerokości);
  • ponad 20 bastionów i baszt z X-XV wieku (np. baszta Minčeta);
  • pałac Rektorów (XV wiek) – siedziba władz i rektora Republiki Dubrownickiej pochodząca z XV wieku, obecnie muzeum;
  • pałac Sponza (XIV-XV wiek) – Archiwum Dubrownickie;
  • odwach z wieżą zegarową (1480);
  • gotycki klasztor Franciszkanów (XIV wiek);
  • najstarsza apteka w Europie (od 1317);
  • gotycki klasztor Dominikanów (XIV-XV wiek);
  • renesansowy kościół św. Zbawiciela (1520);

Pałac Sponza z XVI wieku.

Pałac Rektorów w Dubrowniku