BUDAPESZT

BUDAPESZT

BUDAPESZT Budapeszt to jedna z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Stanowi wielki ośrodek kulturalny (biblioteka narodowa, liczne muzea, galerie, teatry, 2 opery) i naukowy (Akademia Nauk, uniwersytet (od 1635), politechnika (od 1782), Akademia Sztuk Pięknych, wiele…

BUDAPESZT

BUDAPESZT

MIASTO POŁĄCZONE Z 3 MIAST: Budy i Óbudy na prawym brzegu Dunaju oraz Pesztu – na lewym. Węgrzy zajmowali szczególne miejsce w opiniach Polaków. Sympatia ta opierała się na głębokim przekonaniu Polaków o podobieństwie charakterów narodowych…