//WARNA – WARTO ZOBACZYĆ
WARNA

WARNA – WARTO ZOBACZYĆ

WARNA

Historia

Na miejscu wcześniejszej osady powstała około 580 p.n.e. grecka kolonia Odessos. Miasto było potem częścią Imperium Rzymskiego, a następnie Bizancjum.W VII wieku miasto zniszczone przez Słowian lub Awarów. Słowianie założyli nowe miasto w okolicach starego, nazywając je Warna. Weszło ono w skład państwa bułgarskiego. W 971 Bizancjum odzyskało miasto, lecz ponownie utraciło je na rzecz odrodzonego państwa bułgarskiego w 1201. W XIII i XIV wieku Warna była ważnym portem Drugiego Cesarstwa Bułgarskiego, przez który eksportowano zboże na statkach Wenecji i Genui

 

Zabytki

  • pozostałości budowli rzymskich
  • fundamenty bazylik z V i VII wieku
  • resztki fortyfikacji bizantyjskich z VI wieku
  • zabytki architektury tureckiej
  • dwa trackie kurhany grobowe; jeden z nich 1935 przekształcony na pomnik — mauzoleum Władysława III Warneńczyka

{gallery}warna{/gallery}