//WĘGRY – GEOGRAFIA,,KLIMAT,USTRÓJ POLITYCZNY
Wegry geografia

WĘGRY – GEOGRAFIA,,KLIMAT,USTRÓJ POLITYCZNY

GEOGRAFIA

Węgry są nieomal w całości położone w nizinnej i równinnej Kotlinie Panońskiej. Wyjątkami są Średniogórze Północnowęgierskie – należące do Karpat pasmo średnich gór (Börzsöny, Gödöllő, Cserhát, Mátra z najwyższym szczytem Węgier Kékes, Góry Bukowe, Góry Tokajskie) na północnym wschodzie kraju oraz Alpy Węgierskie (Góry Szoprońskie i Kőszeg) na granicy zachodniej. Największe rzeki Węgier to Dunaj, Cisa i Drawa. Na Węgrzech leży największe jezioro Europy Środkowej – Balaton. Niedaleko miasta Hévíz znajduje się największe na świecie jezioro termiczne – Hévíz.

Powierzchnia – 93 032 km2 co odpowiada około 1/3 powierzchni Polski.

Skrajne punkty: północny 48o35’N, południowy 45o45’N, zachodni 16o06’E, wschodni 22o54’E/ Rozciągłość południkowa wynosi 320 km, a równoleżnikowa 510 km.

Węgry graniczą z następującymi państwami:

Austria – 366 km

Chorwacja – 329 km

Serbia – 151 km

Słowenia – 102 km

Ukraina – 103 km

Rumunia – 443 km

Słowacja 677 km


KLIMAT

Węgry leżą w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Na większości obszaru Węgier klimat ma cechy kontynentalne, na zachodzie zaznacza się wpływ mas powietrza oceanicznego, a na południowym zachodzie masy powietrza śródziemnomorskiego. Generalnie Węgry zalicza do kraju ciepły, gdzie klimat umiarkowany cechuje się dość wysokimi wartościami termicznymi, jedna zimy choć krótkie, nie są zbyt łagodne.

Temperatury zimowe wynoszą od -1oC do –3, –4°C na wschodzie, najzimniejszym miesiącem jest styczeń. Na wschodzie notuje się wyższe amplitudy termiczne przez co w nocy występują duże spadki temperatur. Lata są długie i ciepłe, wręcz upalne. Średnia dobowa wynosi w lipcu od od 20°C na zachodzie do 25°C na południu. W górach ze względu na niewielkie wysokości wartości termiczne o osiągają 17–18°.

Średnia roczna suma opadów wynosi od 800–900 mm w górach na zachodzie do 500–600 mm na nizinach. W środkowej części Wielkiej Niziny Węgierskiej opady są niskie i wynoszą poniżej 500 mm. Aura cechuje się przewagą opadów letnich, a na nizinach występują częste i długotrwałe susze. Węgry są nawiedzane przez opady śniegu, ale pokrywa śnieżna utrzymuje się długo tylko w najwyższych częściach Pogórza Północnego.


USTRÓJ POLITYCZNY

Kontury ustroju politycznego Węgier zostały zarysowane podczas obrad tzw. Trójkątnego Stołu (jesień 1989). Węgry są od tego czasu demokratyczną republiką o charakterze parlamentarno-gabinetowym. Jednoizbowy parlament wybierany co cztery lata w wyborach powszechnych i tajnych, częściowo metodą proporcjonalną, po części w okręgach jednomandatowych. Prezydenta wybiera Zgromadzenie Narodowe na okres pięciu lat (może kandydować na drugą kadencję). Rząd tworzy lider zwycięskiego ugrupowania – ma on zazwyczaj charakter koalicyjny. Na Węgrzech istnieją dwa główne ugrupowania: wywodząca się z czasów WRL Węgierska Partia Socjalistyczna (MSzP) oraz Fidesz. Socjaliści współrządzą zazwyczaj z wywodzącymi się z antykomunistycznej opozycji liberałami (Związek Wolnych Demokratów).

Prezydenci Republiki Węgierskiej:

Árpád Göncz (1990–2000)

Ferenc Mádl (2000–2005)

László Sólyom (2005-2010)

Pál Schmitt (od 2010)

Premierzy:

József Antall (1990–1993)

Péter Boross (1993–1994)

Gyula Horn (1994–1998)

Viktor Orbán (1998–2002)

Péter Medgyessy (2002–2004)

Ferenc Gyurcsány (2004-2009)

Gordon Bajnai (2009-2010)

Viktor Orbán (2010- )

 

Parlament węgierski