//O czym należy pamiętać podróżując do Norwegii
O czym należy pamiętać podróżując do Norwegii

O czym należy pamiętać podróżując do Norwegii

Osoby przywożące dewizy oraz towary do Norwegii mają obowiązek  zadeklarowania ich Służbom Celnym. Istnieje szereg różnych wyjątków od tego obowiązku. W razie wątpliwości, należy skontaktować się ze Służbami Celnymi (Tollvesenet).

Przejście oznaczone kolorem czerwonym czy zielonym?

Na większości przejść granicznych zostały wprowadzone oznaczenia kolorami CZERWONYM i ZIELONYM. Wybór przejścia oznaczonego kolorem czerwonym wskazuje na posiadanie towarów podlegających opłatom celnym i podatkowi akcyzowemu lub wymagających specjalnych zezwoleń przywozowych. Wybór przejścia oznaczonego kolorem zielonym wskazuje na posiadanie wyłącznie towarów zwolnionych od cła i podatku akcyzowego, jak również na brak towarów wymagających specjalnych zezwoleń przywozowych.
W razie wątpliwości należy udać się do przejścia oznaczonego kolorem czerwonym i zasięgnąć informacji u Służb Celnych (Tollvesenet).

Przejście oznaczone kolorem zielonym można przekroczyć tylko w przypadku , posiadania towarów zwolnionych od cła i podatku akcyzowego, w granicach dopuszczalnych limitów ilościowych oraz wartościowych, a także w przypadku:

 • towarów przeznaczonych do użytku osobistego lub z przeznaczeniem na prezent w kontekście prywatnym, nieprzeznaczone na sprzedaż lub do celów zarobkowych
 • kiedy towary te wwozisz osobiście, przy sobie lub w bagażu, w sposób umożliwiający okazanie ich do kontroli celnej.

Jeżeli zaginą bagaż i z tego powodu zostanie dostarczony później, należy udać się do przejścia oznaczonego kolorem czerwonym aby poinformować o zawartości bagażu podręcznego i bagażu pozostałego.

Służba Celna jest uprawniona do przeprowadzania kontroli osób, bagażu a także środków transportu. Osoby kontrolowane muszą samodzielnie rozpakować i ponownie zapakować bagaż podlegający kontroli oraz  mają obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania Służb Celnych.

Przebywając poza granicami Norwegii krócej niż 24 godziny, można wwieźć jednorazowo towary o łącznej wartości do 3000 koron norweskich bez konieczności uiszczania cła i podatku akcyzowego. Wyroby alkoholowe lub tytoniowe w ilości ograniczonej limitem można przywieźć tylko wtedy, jeżeli można udokumentować opłacenie akcyzy w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą przywozić żywności zwolnionej od cła i podatku akcyzowego, z wyjątkiem napojów bezalkoholowych, wyrobów czekoladowych i słodyczy.

W ramach limitu wartości 6000/3000 koron norweskich można wwieźć do Norwegii bez cła i podatku akcyzowego następujące towary.
Napoje alkoholowe:

 • 1 litr napojów alkoholowych o zawartości powyżej 22 do 60 procent alkoholu i 1,5 litra napojów alkoholowych o zawartości do 22 procent alkoholu włącznie, lub 3 litry napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 2,5 do 22 procent.
 • 2 litry piwa o zawartości alkoholu powyżej 2,5 procent, lub innych napojów o zawartości alkoholu powyżej 2,5 do 4,7 procent.

Wyroby tytoniowe:

 • 200 papierosów lub 250 gram innych wyrobów tytoniowych, i
 • 200 sztuk bibułek papierosowych.

Towary, których przywóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia:

 • narkotyki, trucizny i lekarstwa (zezwala się na przywóz niewielkich ilości lekarstw do osobistego użytku.)
 • wyroby alkoholowe o zawartości powyżej 60 procent akoholu
 • broń i amunicja
 • fajerwerki
 • ziemniaki
 • ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne
 • rośliny/części roślin przeznaczone do uprawy.


Przywóz produktów rolnych podlega szczególnym ograniczeniom importowym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób roślin i zwierząt domowych. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności.

Wyjazd z Norwegii
Przy wyjeździe z Norwegii można mieć z sobą norweskie i zagraniczne banknoty i bilon na łączną sumę do NOK 25 000. W przypadku wyższej sumy konieczne jest zgłoszenie wywozu na formularzu deklaracji, który można otrzymać zwracając się do Służb Celnych . Deklarację należy złożyć u Służb Celnych przy przekraczaniu granicy. Nie stosuje się żadnych ograniczeń odnośnie czeków podróżnych.